Checklist toegankelijk gebouwen studenten met een handicap

De bruikbaarheid van schoolgebouwen (middelbare school tot universiteit) is de eerste belangrijke toets voor het al dan niet mee kunnen doen aan het studentenleven.

Het gaat om letterlijk en figuurlijk geen drempels opwerpen.

De hoofdthema’s om aan te toetsen zijn:

 • Rolstoeltoegankelijkheid via de gewone studenten ingangen (door de voordeur dus!);
 • Duidelijk waar een ingang is (overzicht);
 • Let ook op toegankelijkheid van kantines, studiezalen e.d. voor rolstoelers en slechtzienden;
 • Looproutes en rolstoelrouten lopen zoveel mogelijk gelijk op met ‘gewone’ studenten (liften bij de trappenhuizen);
 • Aangepast toiletten bij gewone toiletten voor studenten;
 • Collegezalen ruim opgezet en plek voor rolstoelers tussen de studenten zonder beperkingen. Ringleidingen voor studenten met een auditieve beperking;
 • Overzichtelijke structuur van gebouwen – snel overzicht kunnen krijgen;
 • Balies (ook in kantines en bij helpdesks) zo laag dat ze ook bruikbaar zijn voor mensen met een fysieke handicap;
 • Licht en goede kleurcontracten voor slechtzienden, maar ook om snel overzicht te krijgen;
 • Goede akoestiek voor zowel slechthorende studenten als studenten die om welke reden dan ook heel gevoelig zijn voor prikkels;
 • Openbare ruimte rondom gebouwen overzichtelijke en toegankelijk voor mensen met een fysieke en visuele handicap. Ook hier geen obstakels, kleurcontrasten en geleidelijnen. Denk ook aan parkeerruimte voor rolstoelauto’s, scootmobiels e.d.