Wiel en Deal is druk bezig met de voorbereidingen voor de KEI week.

Ook met een beperking kun je meedoen, meld je dan even bij het KEI-bestuur.

Zie Ik heb een functiebeperking, kan ik meedoen aan de KEI-week? in de FAQ op de website van de KEI-week.